Spring til indhold

Bestyrelse og revisor

Madeleine Raukas

  Född: 1967

  Aktier: 0

  Info: Ledamot i styrelsen sedan 2020

  Utbildning: Human Resources samt personal- och arbetslivsfrågor vid Handelshögskolan och Stockholms Universitet.

  Övriga uppdrag/befattningar: Vice VD på SJ sedan 2012. Tidigare varit verksam som företagsledare för ett flertal olika bolag, bland annat som Vice VD för Stockholms Lokaltrafik och tf. VD för Waxholmsbolaget samt VD för SAS Ground Services Sweden AB.

Eva-Britt Gustafsson

  Född: 1950

  Info: Medlem i styrelsen sedan 2019

  Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

  Övriga uppdrag/befattningar: Eva-Britt sitter som ledamot i Svenska Spel AB sedan 2008, ledamot eHälsomyndigheten sedan 2017 samt ledamot Statens Servicecenter sedan 2017.

Dag Sundström

Dag Sundström

  Född: 1955

  Aktier: 1 000 B

  Info: Medlem av styrelsen sedan 2013

  Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

  Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Poolia AB (Publ), International Swedish School AB (Raoul Wallenbergskolan), Djurö Krog AB samt DS Holding AB

Björn Örås

  Född: 1949

  Aktier: 2.011.907 A aktier och 1.540.722 B aktier

  Info: Grundare av Pooliakoncernen, medlem av styrelsen sedan 2007

  Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet

  Övriga uppdrag/befattningar: Björn Örås är entreprenör och grundare av Poolia och Uniflex, ägare och initiativtagare till Bro Hof Slott & Golf Club. Han är styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) och/eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB, Scandinavian Masters AB (so), Uniflex AB (so) och Uniflex Sverige AB (so).

Anna Lefevre Skjöldebrand

Anna Lefevre Skjöldebrand

  Född: 1969

  Aktier: 1 800

  Info: Medlem av styrelsen sedan 2011

  Utbildning: Jur. kand. och eknomiutbildning från Uppsala Universitet

  Övriga uppdrag/befattningar: Anna Lefevre Skjöldebrand är verkställande direktör i Swedish Medtech Service Aktiebolag och ordförande i Eucomeds nätverk för nationella medtechföreningar i Europa. Därutöver är Anna Lefevre Skjöldebrand styrelseledamot i Eucomeds styrelse, SIS AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare., ehälsomyndigheten samt Läkemedelsverkets insynsråd

Revisor

Det valgte revisionsfirma til og med generalforsamlingen 2019 er Grant Thornton AB, der blev udnævnt til selskabets revisor på generalforsamlingen den 24. april 2018. Selskabet har ingen stedfortrædende revisorer. Mia Rutenius er den hovedansvarlige og autoriseret revisor. Adressen til selskabets revisor er Grant Thornton AB 103 94 Stockholm.