Bestyrelse og revisor

Eva-Britt Gustafsson

Född: 1950

Info: Medlem i styrelsen sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

Övriga uppdrag/befattningar: Eva-Britt sitter som ledamot i Svenska Spel AB sedan 2008, ledamot eHälsomyndigheten sedan 2017 samt ledamot Statens Servicecenter sedan 2017.

Dag Sundström

Född: 1955

Aktier: 1 000 B

Info: Medlem av styrelsen sedan 2013

Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Poolia AB (Publ), International Swedish School AB (Raoul Wallenbergskolan), Djurö Krog AB samt DS Holding AB

Björn Örås

Född: 1949

Aktier: 2.011.907 A aktier och 1.540.722 B aktier

Info: Grundare av Pooliakoncernen, medlem av styrelsen sedan 2007

Utbildning: Fil. kand i ekonomi från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Björn Örås är entreprenör och grundare av Poolia och Uniflex, ägare och initiativtagare till Bro Hof Slott & Golf Club. Han är styrelseordförande (so), styrelseledamot (sl) och/eller verkställande direktör (vd) i Bro Hof Destilleri AB (sl/vd), Bro Hof Golf AB (so), Bro Hof Hotell & Konferens AB (sl/vd), Bro Hof Slott AB (sl/vd), Poolia AB, Scandinavian Masters AB (so), Uniflex AB (so) och Uniflex Sverige AB (so).

Anna Lefevre Skjöldebrand

Född: 1969

Aktier: 1 800

Info: Medlem av styrelsen sedan 2011

Utbildning: Jur. kand. och eknomiutbildning från Uppsala Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Anna Lefevre Skjöldebrand är verkställande direktör i Swedish Medtech Service Aktiebolag och ordförande i Eucomeds nätverk för nationella medtechföreningar i Europa. Därutöver är Anna Lefevre Skjöldebrand styrelseledamot i Eucomeds styrelse, SIS AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare., ehälsomyndigheten samt Läkemedelsverkets insynsråd

Revisor

Det valgte revisionsfirma til og med generalforsamlingen 2019 er Grant Thornton AB, der blev udnævnt til selskabets revisor på generalforsamlingen den 24. april 2018. Selskabet har ingen stedfortrædende revisorer. Mia Rutenius er den hovedansvarlige og autoriseret revisor. Adressen til selskabets revisor er Grant Thornton AB 103 94 Stockholm.