Läkare - Dedicare Danmark

Söker du efter läkare?

Letar du efter en legitimerad skandinavisk specialist- eller överläkare som kan ta sig an ett längre konsultjobb på minst sex månader?

Står ni inför en utmanande bemanningssituation och saknar specialistläkare för en kortare eller längre period? Eller står ni kanske inför ett behov av en permanent anställning? Då kan ni alltid använda oss som sparringpartner där vi utgår ifrån just era behov.

Vårt bibehållande koncept där vi speciellt fokuserar på rekrytering, kvalitet, kontinuitet och varaktighet i anställningen för skandinaviska specialist- och överläkare, vilket vi kallar för ”Long Term” och det bygger på att läkaren ska vilja stanna länge. Vi arbetar med långsiktiga kontrakt som alltid är på minst sex månader, för vi vet att kontinuitet är viktigt får både patienter och personal.

Vi är dagligen i kontakt med många specialistläkare och kan därför säkerställa en hög kvalitet oavsett vilket koncept ni väljer. När ni har lämnat er beställning ser vi till att hitta rätt specialistläkare till jobbet. Innan anställning, får ni alltid möjlighet att träffa läkaren på en fysisk intervju hos er på sjukhuset. Före intervjun skickar vi alltid er en kvalitetssäkrad presentation av läkaren, vilken inkluderar CV, referenser och genomförda kontroller av behörighet och eventuella anmälningar eller inskränkningar av legitimationen.

Ni ska uteslutande fokusera på de yrkesmässiga aspekterna av anställningen och ni kan tryggt överlåta ALLT det praktiska till oss. På det sättet sparar ni resurser i både rekryteringsprocessen och i den fortsatta anställningen.

 

Fyra anledningar att välja oss:

1.

Många års erfarenhet

Med mer än 50 års samlad erfarenhet av branschen känner vi till alla ”fallgropar”. Vi har en stor kontaktyta och ett stort nätverk.

2.

Kvalitetssäkrade läkare

Vi rekryterar uteslutande specialistläkare med minst fem års specialisterfarenhet. Alla våra läkare måste passera vårt kvalitetssäkringsprogram, för att anses aktuella att kunna få arbeta för oss.

3.

Kvarhållning

Vi håller löpande utvärderings- och trivselsamtal samt arrangerar sociala evenemang för läkarna medan de arbetar i Danmark.

4.

24 timmars service

Som kund får ni en ”one-point-of-contact” – en personlig kontaktperson. Det betyder att ni alltid kan komma i kontakt med oss.

 

Vi lägger stor vikt vid följande aspekter:

  • Att den legitimerade skandinaviska läkaren skall bli en integrerad kollega som skapar varaktiga och goda relationer med både patienter och er personal
  • Att vi i samarbete med er och läkaren kommer fram till en bra schemalösning som tillgodoser allas behov
  • Att läkaren kan göra sig förstådd på danska, vilket är anledningen att vi som utgångspunkt alltid erbjuder läkaren en dansk språkkurs, som påbörjas innan man börjar sitt arbete i Danmark
  • För att ni på bästa möjliga sätt ska kunna förbereda er för att ta emot er nyanställda kollega, så sköter vi allt det praktiska som till exempelvis auktorisationer, boende, möbler, skatt, försäkringar osv. innan anställningen påbörjas
  • Att löpande hålla utvärderingssamtal mellan er, läkaren och oss för att säkerställa att alla är nöjda och att allt går som det ska

 

Kvalitetssäkring

Alla våra läkare genomgår vårt kvalitetssäkringsprogram, så att vi kan vara helt säkra på att ni får den rätta läkaren för jobbet. En del av kvalitetssäkringen är att vi uteslutande arbetar med specialist- och överläkare med minst fem års specialistläkarerfarenhet. Andra delar som ingår i kvalitetsprocessen är:

  • Fysiska möten och intervjuer
  • Kontroll av IVO/HOSP (ev. patientklagomål och/eller anmärkningar från Socialstyrelsen)
  • Kontroll av läkaren i Belastningsregistret
  • Minst två referenser per läkare – fler om ni så önskar

Under anställningstiden i Danmark träffar vi läkarna flera gånger i månaden och håller löpande utvärderingar av både den yrkesmässiga delen och av hur läkaren trivs rent allmänt i Danmark. Vi erbjuder också 24 timmars service till läkaren.

Tack vare vårt unika bibehållande koncept där vi speciellt fokuserar på kontinuitet och varaktighet i anställningen, så vet vi att vi kan leverera en mycket värdefull kvalitetsprodukt till er.

 

Ekonomi och boende

Alla omkostnader under rekryteringsprocessen och fram till anställningen, står vi för. Ni kommer alltså inte att se någon faktura förrän det finns ett undertecknat avtal. Dessutom står vi för ALLT rörande boende, möbler, deposition osv. i samband med anställningen av läkaren – ni ska uteslutande fokusera på de yrkesmässiga aspekterna av anställningen.

Läkarna anställs av Dedicare och kan därför inte göra några anspråk gentemot er. Alla anställningar följer Vikardirektivets bestämmelser och läkaren kommer därför under anställningsperioden att likställas med en fastanställd läkare.

Ni betalar en fast, löpande månadsavgift till oss. Ni kommer med andra ord inte att betala för fler timmar än vad läkaren presterar – detta gäller även vid en eventuell uppsägning från någondera av parterna.

 

Samarbete

Vi vill ha en löpande kontakt och uppföljning på läkarens situation under hela anställningsperioden. Det är större sannolikhet att vi fångar upp och kan agera på eventuella utmaningar i uppstartsfasen, ifall vi alla samarbetar. På så sätt kan utmaningarna lösas innan de blir till problem.

Tack vare vårt unika koncept och vårt goda samarbete med sjukhusen har vi ett mycket lågt bortfall bland våra rekryterade läkare.

 

Låter det intressant?

Du är varmt välkommen att kontakta Kasper Madsen på +45 22 58 38 91 eller kasper.madsen@dedicare.dk för ett förbehållslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.