Ledning - Dedicare Danmark

Ledning

Bård Kristiansen

CEO Norge

bard.kristiansen@dedicare.no +47 97 08 88 83

Född: 1970
Anställd sedan: 2017
Aktier: 0
Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Bland annat VD för Medisinsk Vikarbyrå AS, Direktør i Adecco Helse AS.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande för BCK Consulting AS, styrelseledamot för WayToGo AS.

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se +47 4 122 19 94

Född: 1972
Anställd sedan: 2018
Aktier: 0
Utbildning: Kandidat i ekonomi
Tidigare arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från bemanningsbranschen. Flera olika ledande befattningar inom IT.
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar.

Krister Widström

Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se +46 8-555 656 07 +46 70-526 79 91

Född: 1962
Aktier: 3 355
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar inom Poolia, VD Bro Hof Slott och landschef Business Sweden i Sydafrika.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Jenny Pizzignacco

Affärsutvecklingschef

jenny.pizzignacco@dedicare.se +46 8-555 656 67 +46 70-636 56 67

Född: 1979
Aktier: 196 070
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet från Nasdaq och bemanningsbranschen. Tidigare tf CFO för Dedicare och VD Dedicare Nurse.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag samt styrelsesuppleant i Sekelskifte 1900 AB.