Affärsidé och vision - Dedicare Danmark

Affärsidé och vision

Vår affärsidé

”Dedicare ska förse marknaden med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser behovet av kvalificerad personal inom vård, socialt arbete och pedagogik till bästa pris.”

 

Vår vision

Dedicares övergripande vision är att på sikt, genom både förvärv och organisk tillväxt, växa till ett av Europas ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete.
Dedicare har idag verksamhet i Norden men ser Europa som sin framtida marknad. En anledning till att Dedicare på sikt vill etablera sig på nya geografiska marknader är att minska risken och öka tillväxten.