Organisation - Dedicare Danmark

Vår organisation

Vår organisation

Dedicare är organiserat med en verkställande direktör, tillika koncernchef, som har det över­gripande ansvaret för koncernen. Bolagets CFO ansvarar för samtliga admini­strativa funktioner inom koncernen.

Dedicare bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Finland och sedan februari 2019 i Danmark.

I Sverige utgörs verksamheten av uthyrning och rekrytering av läkare, sjuksköterskor och socionomer. I Norge utgörs verksamheten även av pedagoger. I Sverige finns verkställande direktörer för läkarbemanning, sjuk­sköterske­bemanning och socionombemanning. I Norge har verkställande direktören ansvar för såväl sjuksköterske-, läkar- som pedagogbemanning. De verkställande direktörerna ingår tillsammans med koncernchef, CFO, CIO och Affärutvecklingschef i Dedicares ledningsgrupp.