Trondheim/Stjørdal - Dedicare Danmark

Trondheim/Stjørdal

Jannicke Gjønnes

Senior bemanningskonsulent/Sykepleier

Anne Marit Valstad

Senior bemanningsansvalig/Helsesektretær/Hovedvernombud

Camilla Hilmarsen

Rekrutteringskonsulent/Sykepleier

Eva Karin Nygård

Rekrutteringskonsulent/Operasjonssykepleier

Christian Moltzau Arneberg

Senior bemanningskonsulent Doctor / Helsesekretær (Verneombud)

Siri Nilsen

Senior bemanningskonsulent Doctor

Line Arnesen

Teamleder Dedicare Pleieteam