Våra värderingar - Dedicare Danmark

Våra värderingar

En värdegrund som gör skillnad

01.

Engagerad

Vi är övertygade om att medarbetarnas engagemang är en avgörande framgångsfaktor för varje organisation som vill utvecklas. Därför är det så viktigt för oss att arbeta för att tillvarata och stimulera varje medarbetares engagemang. Det är så vi utvecklas – som människor, som verksamhet och som samhälle.

02.

Dynamisk

Vi är med och leder utveckling i sektorer som just nu upplever stora krav på förändring. För att lyckas krävs en stark initiativkraft och flexibilitet i vår verksamhet. Det kräver i sin tur människor som är företagsamma och ser förändring som en naturlig väg att bli ännu bättre.

03.

Mänsklig

Hos oss handlar nästan allt om människor. Dels för att vi erbjuder tjänster som utförs av människor. Men framför allt för att vårt jobb ytterst går ut på att människor ska uppnå bästa möjliga hälsa. Vår humanistiska inställning betyder också att det alltid ska finnas en ärlig och uppriktig omtanke om medarbetare, kunder och patienter.

04.

Pålitlig

Relationerna med både våra medarbetare och kunder bygger på förtroende. Som kund vill vi att du ska känna dig trygg och alltid kunna lita på oss. Det betyder inte bara att vi ska ge bra service och leverera i tid. Det innebär också att våra kunder alltid ska känna sig säkra på att kvaliteten är rätt. Att vi har kompetenta medarbetare som kan sin sak.

Med utgångspunkt i våra värderingar löser vi resurs- och kompetensutmaningar inom vård och socialt arbete. Vi brinner för att tillföra kompetens till vård- och omsorgssektorn, det är så vi bidrar till att säkerställa en trygg och tillgänglig vård och social omsorg för alla.