Vedtægter

Dedicare vedtog nye vedtægter på den ordinære generalforsamling den 11. marts 2011.

Bolagsordning 2011-03-11