Finansielt og presse

Velkommen til Dedicares investeringssider

Her finder du oplysninger om kursudvikling, finansielle rapporter, corporate governance og andre forhold af betydning for værdiansættelsen af Dedicareaktien.
Dedicare afholder ikke telefonkonferencer, når vi offentliggør vores delårsrapporter, men vi er glade for at besvare spørgsmål fra dig, der er investor, analytiker eller journalist.
Dedicare ABs firmanavn er 556516-1501