Whistleblowing

Whistleblowing

Dedicare ønsker at drive sin virksomhed på en langsigtet og bæredygtig måde, det er derfor vigtigt for os, at uregelmæssigheder, som kan skade virksomheden eller vores ansatte, belyses og undersøges så tidligt som muligt.

Hvis du har mistanke om eller har opdaget uregelmæssigheder i forhold til Dedicare, vil vi være taknemmelige, hvis du indberetter dette via vores whistleblowerordning. Vi har et indberetningssystem, som gør det muligt for dig at indberette helt anonymt.

Hvilken tyoe af forhold skal man indberette?

Et eksempel på den type af forhold, som whistleblowerordningen er rettet mod, er finansielle uregelmæssigheder, forhindring af hvidvask, finansiering af terrorisme, miljøbeskyttelse og folkesundhed. Også information om misforhold skal kunne indberettes, hvis sådanne misforhold anses for at være af såkaldt almen interesse.

Hvordan indberetter man?

Du, som ønsker at foretage en indberetning, skal udfylde en formular; du finder link til formularen nederst på siden. Du kan oplyse direkte i formularen, hvad sagen drejer sig om, helt anonymt. For at sagsbehandleren skal kunne stille dig eventuelle tillægsspørgsmål samt holde dig opdateret om sagen, skal du dog oplyse din e-mailadresse, som forbliver anonym, takket være det system, som Dedicare benytter.

Du har også ret til at foretage en indberetning mundtligt eller ved et fysisk møde, hvis du skulle ønske det. I så fald skal du oplyse dit telefonnummer og kan ikke længere indberette anonymt. Whistleblowersager samt whistlebloweren selv behandles dog med største diskretion. Whistleblowerloven og whistleblowerfunktionen beskytter ligeledes whistlebloweren mod repressalier.

Hvad sker der efterfølgende?

Du, som foretager en indberetning, får inden for syv (7) dage en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget. Derefter vurderer man, om sagen falder inden for rammerne af whistleblowing, eller om sagen skal behandles på anden vis. Når det er konstateret, at en sag ligger inden for rammerne af whistleblowing, skal sagen undersøges. I de fleste tilfælde vil sagsbehandleren have behov for at stille tillægsspørgsmål. Inden for tre (3) måneder vil du modtage information om, hvad der er blevet gjort for at undersøge sagen, samt information om en videre handlingsplan.

Dedicares HR-chef behandler whistleblowersager, det vil sige tager imod indberetninger, følger op samt giver tilbagemelding. Sagsbehandleren skal agere uafhængigt og selvstændigt under udførelse af funktionen, har tavshedspligt og er som udgangspunkt den eneste, der har adgang til de oplysninger, der indkommer via whistleblowerfunktionen.

Skriftlig dokumentation og mundtlige indberetninger, der afgives ved et fysisk møde, dokumenteres og gemmes i whistleblowersystemet. Dokumentationen slettes, senest to år efter at sagen er afsluttet.