Ledelse

Johanna Eriksson

CFO

johanna.eriksson@dedicare.se E-mail +46 8–555 656 00 Telefon +46 70–896 40 10 Mobil

Född: 1981
Aktier:
0
Anställd sedan:
2019
Utbildning: 
Kandidatexamen i företagsekonomi
Tidigare arbetslivserfarenhet: Bakgrund från Deloitte samt CFO inom IT-branschen
Övriga uppdrag/befattningar:
Styrelseledamot i Dedicares dotterbolag

Bård Kristiansen

Administrerende direktør Dedicare Norge

Född: 1970

Anställd sedan: 2017

Utbildning: Diplomøkonom fra BI. Ledelse fra IMD i Sveits.

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se E-mail +47 4 122 19 94 Telefon

Född: 1972

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Bachelor i økonomi

Krister Widström

CEO/Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se E-mail +46 8-555 656 07 Telefon +46 70-526 79 91 Mobil

Född: 1962

Anställd sedan: 2017

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet

Jenny Pizzignacco

Affärsutvecklingschef

jenny.pizzignacco@dedicare.se E-mail +46 8-555 656 67 Telefon +46 70-636 56 67 Mobil

Född: 1979

Aktier: 196 070

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet

Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag.