Ledelse

Lena Anderberg

Affärsområdeschef Läkare

lena.anderberg@dedicare.se +46 708–19 00 98

Född: 1973
Aktier: 0
Anställd sedan: 2020
Utbildning: BID Manager på IHM
Tidigare arbetslivserfarenhet: Försäljning i 23 år.
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar.

Berit Tromsdal

Direktør Nurse Norge

Berit.tromsdal@dedicare.no +47 48 13 52 38

Född: 1962
Anställd sedan: 2001
Aktier: 0
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska från Namdal sykepleiehøgskole
Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledningserfarenhet från sjukhus och kommun. Tidigare VD för ActiveNurse/Dedicare från den norska uppstarten 2001 fram till 2009.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelsemedlem i HMS-senteret Friskgården.

Bård Kristiansen

CEO Norge

bard.kristiansen@dedicare.no +47 97 08 88 83

Född: 1970
Anställd sedan: 2017
Aktier: 0
Utbildning: Master i ekonomi och ledarskap
Tidigare arbetslivserfarenhet: Bland annat VD för Medisinsk Vikarbyrå AS, Direktør i Adecco Helse AS.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseordförande för BCK Consulting AS, styrelseledamot för WayToGo AS.

Kasper Madsen

CEO/Adm. Direktør

kasper.madsen@dedicare.dk +45 22 58 38 91

Född: 1979
Anställd sedan: 2020
Aktier: 113 330 B
Utbildning: HHX, Export försäljning, Mini MBA
Tidigare arbetslivserfarenhet: Nordisk Försäljningschef Agito, VD Agito Sverige, Partner och Ägare KonZenta ApS.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot Agito Group (FSN Capital).

Armin Fejzic

Affärsområdeschef

armin.fejzic@dedicare.se +46 8-555 656 65 +46 72-504 32 61

Född: 1986
Anställd sedan: 2015
Aktier: 0
Utbildning: Kandidatexamen inom Beteendevetenskap & Psykologi från Wilmington College of Ohio
Tidigare arbetslivserfarenhet: Myndighetsutövning på socialförvaltning
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar

Maria Berglind

Affärsområdeschef Sjuksköterska

maria.berglind@dedicare.se +46 8-555 656 04 +46 70-360 56 25

Född: 1974
Anställd sedan: 2014
Aktier: 0
Utbildning: Undersköterska
Tidigare arbetslivserfarenhet: 15 års erfarenhet inom sjukvården och 6 års erfarenhet inom bemanningsbranschen
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar

Pantea Zethelius

Affärsområdeschef (Föräldraledig)

pantea.zethelius@dedicare.se +46 8-555 656 54 +46 70-344 57 25

Född: 1987
Anställd sedan: 2014
Aktier: 0
Utbildning: Socionom från Örebro Universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Myndighetsutövning på socialförvaltning
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar

Mattis Kjellin

CIO

mattis.kjellin@dedicare.se +47 4 122 19 94

Född: 1972
Anställd sedan: 2018
Aktier: 0
Utbildning: Kandidat i ekonomi
Tidigare arbetslivserfarenhet: Mer än 20 års erfarenhet från bemanningsbranschen. Flera olika ledande befattningar inom IT.
Övriga uppdrag/befattningar: Inga andra uppdrag eller befattningar.

Krister Widström

Koncernchef

krister.widstrom@dedicare.se +46 8-555 656 07 +46 70-526 79 91

Född: 1962
Aktier: 3 355
Anställd sedan: 2017
Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar inom Poolia, VD Bro Hof Slott och landschef Business Sweden i Sydafrika.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares dotterbolag.

Jenny Pizzignacco

HR-chef

jenny.pizzignacco@dedicare.se +46 8-555 656 67 +46 70-636 56 67

Född: 1979
Aktier: 196 070
Anställd sedan: 2016
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet
Tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet från Nasdaq och bemanningsbranschen. Tidigare tf CFO för Dedicare och VD Dedicare Nurse.
Övriga uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i flera av Dedicares svenska dotterbolag, styrelsesuppleant i Sekelskifte 1900 AB samt styrelseledamot i Poolia AB.