Rekruttering af læger

Find læge med de rette kompetencer

Står I med en personalemæssig udfordring, og mangler speciallæger i en kortere eller længere periode eller måske på permanent basis, så kan I til enhver tid anvende os som sparringspartnere til at finde en læge ud fra jeres behov.

Vores koncept om rekruttering og fastholdelse af skandinaviske special- og overlæger kalder vi “Long Term” og det bygger primært på kvalitet, fastholdelse og kontinuitet. Vi arbejder altid med langsigtede kontrakter på minimum seks måneder, for vi ved, at kontinuitet er vigtig for både patienter og personale.

Lægerekruttering via Dedicare

Vi er dagligt i kontakt med mange speciallæger, og kan derfor sikre jer et kvalitetsprodukt uanset hvilket koncept, I vælger. Når vi ved, hvad jeres behov er, sørger vi for at finde den rigtige læge til jobbet. Inden hver ansættelse får I mulighed for at møde lægen til et fysisk interview på hospitalet. Forud for dette interview vil I altid have modtaget en kvalitetssikret præsentation af lægen inkl. CV og diverse godkendelser.

I skal udelukkende fokusere på de faglige aspekter i ansættelsen og kan trygt overlade alt det praktiske til os. På den måde sparer I ressourcer i både rekrutterings – og fastholdelsesfasen.

4 grunde til at vælge os:

1.
Mange års erfaring

Med mere end 50 års erfaring indenfor branchen kender vi alle ‘faldgruberne’. Vi har en stor kontaktflade og et stort netværk.

2.
Kvalitetssikrede læger

Vi rekrutterer udelukkende speciallæger med minimum fem års speciallæge erfaring. Alle læger skal bestå vores kvalitetssikringsprogram for at komme i betragtning til at arbejde for os.

3.
Fastholdelse

Vi afholder løbende evaluering- og trivselssamtaler, samt arrangerer sociale events for lægerne, mens de arbejder i Danmark.

4.
24 timers service

Som kunde får I en ‘one-point-of-contact’. Det vil sige, at I kan altid komme i kontakt med os.

Vi ser det som essentielt, at:

  • den skandinavisk godkendte læge skal blive en fast integreret kollega og skabe relationer blandt patienterne samt jeres personale. Vi har stor fokus på trivsel, også for lægerne, og derfor arrangerer vi også lægemiddage og andre arrangementer uden for arbejdet. Den personlige kontakt er vigtig for os, og vi har stor fokus på at levere markedets højeste serviceniveau.
  • vi i samarbejde med jer og lægen finder vi frem til den rette skemaløsning, således det er tilpasset alles behov
  • lægen kan gøre sig forståelig på dansk, hvilket er hvorfor, vi som udgangspunkt tilbyder et dansk sprogkursus, som skal gennemføres inden start
  • for I bedst muligt kan forberede jer på jeres nye ansatte, sørger vi for alt praktisk ift. autorisationer, bolig, møbler, skat, forsikringer osv. inden opholdets start
  • afholde løbende evalueringssamtaler mellem jer, lægen og os, for at sikre fortsat konsensus i ansættelsesperioden

 

Kvalitetssikring

Alle vores læger gennemgår vores kvalitetssikringsprogram, således vi er sikre på, at I får den rette læge til jobbet. Som en del af vores kvalitetssikring arbejder vi udelukkende med special- og overlæger med minimum fem års speciallægeerfaring. Derudover består kvalitetsprocessen bl.a. af:

  • Fysiske møder og interviews
  • IVO/HOSP (eventuelle patientklager og/eller anmærkninger fra Socialstyrelsen)
  • Straffeattest
  • Minimum to referencer pr. læge – flere hvis I ønsker

Under ansættelsen i Danmark mødes vi flere gange om måneden med lægerne, og laver løbende evaluering af både det faglige arbejde samt lægens trivsel generelt i Danmark. Vi tilbyder desuden en 24 timers service overfor lægen.

Grundet vores unikke rekrutterings- og fastholdelseskoncept er vi trygge ved at kunne levere et kvalitetsprodukt af højeste værdi til jer.

 

Økonomi og bolig

Alle omkostninger i rekrutteringsfasen frem til ansættelsen er for vores regning. I vil altså ikke se nogen faktura, før der er en underskrevet kontrakt. Desuden står vi for ALT vedr. bolig, herunder møbler, depositum osv. i forbindelse med ansættelse af lægen – I skal udelukkende fokusere på det faglige aspekt i ansættelsen.

Lægerne ansættes i Dedicare, og lægen har derfor intet krav overfor jer. Alle ansættelser følger Vikardirektivets bestemmelser, og lægen vil i ansættelsesperioden derfor være at betragte som en fastansat læge.

I betaler et fast månedligt honorar til os, som er et running fee. I kommer med andre ord ikke til at betale for flere timer end lægen præsterer – heller ikke ved eventuel opsigelse fra en af parterne.

 

Samarbejde

Vi ønsker en løbende kontakt og opfølgning på lægens situation i ansættelsesperioden. Der er større chance for at agere på eventuelle udfordringer i opstartsfasen, hvis vi alle samarbejder. På den måde kan udfordringen blive løst, inden det bliver et problem.

Grundet vores unikke fastholdelseskoncept og samarbejde med sygehuset oplever vi marginalt frafald blandt vores rekrutterede læger.

 

Lyder dette interessant? Kontakt os

I er meget velkommen til at kontakte Carsten Vingaard på +46 28 15 09 48 / carsten.vingaard@dedicare.dk og få en uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for jer.

Hvis du udfylder nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.