Spring til indhold

Pressemeddelelser

Vores pressemeddelelser

Her præsenterer vi alle vores pressemeddelelser, der udgives i kronologisk rækkefølge. I hver pressemeddelelse finder du en kontaktperson for den aktuelle pressemeddelelse (på svensk).

2023-09-22 Icke regulatorisk information

Dedicare får förtroende att leverera sjuksköterskor och läkare till samtliga regioner i Sverige

Dedicare kommer att fortsätta leverera sjuksköterskor och läkare till Sveriges samtliga 21 regioner. Det står klart efter att tilldelningsbeslut offentliggjorts gällande den samordnade upphandlingen av hyrpersonal inom hälso-och sjukvård för Sveriges regioner. Upphandlingen är dock inte helt...

2023-06-09 Icke regulatorisk information

Dedicare får förnyat förtroende att leverera sjuksköterskor till samtliga sjukhus i Norge

Dedicare får fortsatt förtroende att leverera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor till alla sjukhus i samtliga regioner i Norge. Det står klart efter vårens upphandling som genomförts av Sykehusinnkjøp. Det nya avtalet är uppdelat i sex olika delområden avseende geografi...

2023-05-11 Icke regulatorisk information

Dedicare established as a brand on the UK market

Dedicare's UK subsidiary, the specialist healthcare recruitment agency Templars Medical Agency, has changed its company name to Dedicare Healthcare Ltd. The name change means that Dedicare AB (publ) takes a further step in establishing Dedicare on the European market for recruitment and staffing in healthcare...

Icke regulatorisk information

Dedicare etablerar varumärket i Storbritannien

Dedicares brittiska dotterbolag Templars Medical Agency byter namn till Dedicare Healthcare Ltd. Namnbytet innebär att Dedicare tar ytterligare ett steg i sin tillväxtstrategi och fortsätter att etablera varumärket på den europeiska marknaden för rekrytering och bemanning inom vård, life science...

2023-04-20 Regulatorisk information

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2023

Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 24 april 2023. Utdelningen beräknas utbetalas torsdagen den 27 april 2023.   Styrelse Årsstämman beslutade...

2023-03-23 Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Dedicare AB (Publ)

Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Ringvägen 100, 10 tr i Stockholm.     ANMÄLAN OCH DELTAGANDE   Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB...