Ledende overlæge Anna fortæller, “Jeg har oplevet så meget glæde gennem mine 4,5 år i Danmark.”

Vi mødtes med psykiater og ledende overlæge Anna, som til dagligt arbejder på PC Ballerup. Anna har arbejdet hos Dedicare siden 2018, og hun begyndte at arbejde på sin nuværende arbejdsplads i 2019. For to år siden blev Anna forfremmet til ledende overlæge, og vi har spurgt ind til, hvordan hendes rejse og udvikling har været i Danmark. Anna beskriver blandt andet, hvordan det er at arbejde med FACT-modellen, og hvordan samarbejdet har været med Dedicare.

Navn:
Anna
Titel: Ledende overlæge
Nuværende stilling og arbejdsplads: Psykiater og ledende overlæge på Psykiatisk Center Ballerup
Bopæl: Skåne


Foto: Jonas Bylund

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Jeg ankommer altid i god tid og kontrollerer om der er nogle nye patienter, som er blevet indlagt. Derefter går jeg i gang med at læse op på de patienter, jeg skal mødes med i løbet af dagen. Som regel har jeg fem patientsamtaler pr. dag. Eftersom har jeg arbejdet i samme modtagelse i mere end tre år, kender jeg allerede en del af patienterne, men der er også altid nye patienter, som kommer ind.

Klokken 08:15 har vi morgenmøde i teamet. Teamet består af en overlæge, hvilket er mig, en dansk HU-læge og en KBU-læge. Resten af teamet består af fire sygeplejersker, en psykolog, en arbejdsterapeut samt en socialrådgiver. Sammen gennemgår vi de patienter, som vi mener er ustabile, og som behøver mere opmærksomhed og tilsyn. Vi arbejder med FACT-modellen (flexible, assertive, community, treatment), som er den model, man arbejder med i samtlige ambulatorier i Københavnsområdet. Vi har et distrikt, der består af to kommuner og fungerer lidt som et psykiatrisk knudepunkt, hvor vi behandler samtlige psykiatriske diagnoser, men med særligt fokus på skizofreni, bipolar sygdom og svært behandlende depressioner. Vores team har ca. 170 patienter, og de fleste patienter går i tidsbegrænset behandling og bliver, når de bedømmes som færdigbehandlet, sendt tilbage til egen private læge igen. FACT-modellen hjælper til at en overlæge kan behandle mange patienter på et år, eftersom man behandler patienten i et team og har mulighed til at veksle mellem at behandle patienten i en stabil fase, hvor kontaktpersonen i særdeleshed ser patienten, og om nødvendigt gå over i en mere intensiv behandling. Det er ikke bare til gavn for patienten, der bliver set fra forskellige erhvervsmæssige perspektiver, men det er også en enorm lettelse for os som medarbejder, når vi sammen løfter den ustabile patient.

Ingen dage er ens. Jeg tager ofte ud på hjemmebesøg, og synes det er utrolig vigtigt at gøre, da det kan fortælle en del om, hvordan patienten har det i sin hverdag. Vi har et tæt samarbejde med kommunens socialpsykiatriske enhed og arrangerer et fællesmøde når vi er ved at afslutte et forløb. Kommunen er en utrolig vigtig samarbejdspartner. Vi ville aldrig have mulighed for at udrede så mange medborgere i psykiatrisk behandling, hvis vi ikke havde muligheden for at afslutte de fleste patienter i primærsektoren og kommunens socialpsykiatriske funktion.

På Psykiatrisk Center Ballerup har vi en fantastisk kantine som er kendt og besøgt af mange. Dette skyldes AT vi er Regionalt Centrum for Spiseforstyrrelser og derfor sættes der stort fokus på at tilbyde patienter en god kost under deres indlæggelse.

Billede af Annas arbejdsplads

Hvilke muligheder har du fået for at kunne udvikle dig fagligt?

Jeg er ansat som ledende overlæge, hvor den svenske betegnelse bliver medicinsk ansvarlig overlæge, selvom der findes en del forskelle mellem de to. Blandt andet er jeg meget mere nærvær i ledelsen af det kliniske arbejde, og der forventes at jeg bliver en del af konkrete patientsager og tager beslutninger, samtidig med jeg har chefansvaret for læger og skal have en ledende funktion for hele afdelingens udvikling. Da jeg blev ansat som medicinsk ansvarlig overlæge, blev jeg tilbudt en lederuddannelse efter et års tid. Desværre faldt dette sammen med det første år af Corona-pandemien, så de fleste dele af kurset blev afholdt virtuelt. Jeg deltog også i kurser omkring diagnostik og psykofarmalogi, som blev tilbudt af min nærmeste chef. Som oftest deltager jeg i den undervisning som tilbydes på Psykiatrisk Center Ballerup, samtidig med udførelsen af det kliniske arbejde.

Hvorfor søgte du nye muligheder indenfor dit fag, og hvad fik dig til at tage springet til at arbejde for et rekrutteringsbureau?

I 2016 deltog jeg i et kursus om tidlig diagnostik af skizofreni, som blev afholdt i Danmark på Psykiatrisk Center Hvidovre. Jeg blev fascineret af, hvor meget fokus man lagde på psykopatologien, det vil sige repræsentationen af symptomer ved tidlige stadier af skizofreni. Jeg tænkte at, Danmark ligger jo ikke så langt væk, så måske det var muligt at arbejde her? Sproget føltes som en utrolig stor forhindring men da jeg fik muligheden for at vælge at deltage i gruppearbejde på engelsk eller dansk, valgte jeg dansk, og opdagede til min store overraskelse at det fungerede rigtig god. Jeg mindes dansk psykiatri som noget positivt og inspirerende. Under en periode i mit arbejde hjemme i Sverige, var der mangel på læger, hvilket betød jeg ofte blev sat til at vikarierer for en kollega på afdelingen eller at skulle blive efter en hel dagvagt og fortsætte på nattevagt. Dette var ekstremt svært for både mine patienter og mig. Jeg fik et tips af en kollega at man kunne arbejde i Danmark og efter nogen samtaler med en rekrutteringskonsulent ved Dedicare, lod jeg mig overtale til at teste at arbejde i Danmark. Jeg fortalte, at hvis de kunne finde et ambulatorium i Danmark med fokus skizofreni og i pendlerafstand til Skåne, ville jeg gerne kontaktes. Ganske få uger senere, var jeg indkaldt til et ansættelsesinterview. Alt føltes godt, omend lidt surrealistisk, og så var jeg distriktspsykiater på Christiania. Det var en lidt urealistisk følelse at komme cyklende på vej til et hjemmebesøg gennem ”dronningens by” og se turister sidde og drikke øl på Nyhavn. Det var trygt og bekvemt at få arbejde gennem et rekrutteringsbureau, eftersom Dedicare stod for at søge om dansk autorisation, ansættelsesinterview, dansk sprogundervisning samt et tryghedsnetværk.


Foto: Jonas Bylund

Hvordan har forløbet været med Dedicare, og er der noget særligt, som vi har hjulpet dig med både før og under din ansættelse?

Min kontakt med Dedicare har været tryg og positiv. Under Corona-pandemien fik jeg selv en fornemmelse for hvordan det var at være patient i det danske sundhedsvæsen, da jeg opdagede en knude i maven. Jeg blev tilbudt en ”kræftscreeningspakke” og efter to uger diagnosticeret med fibromyom i livmoderen. Den første operation blev aflyst pga. Corona-pandemien, men efter 1 måned blev jeg indlagt på Rigshospitalet, efter den første Corona-bølge. Jeg blev hurtigt udredt og blev jeg indskrevet på Rigshospitalet og opereret. Som ansat gennem Dedicare har man ret til dansk sygesikring/sundhedsvæsen, som har en meget høj kvalitet.

Hvad vil du sige til andre, som overvejer at komme til Danmark og arbejde?

“If you never ever go, you´ll never ever know”. Test det. Jeg lover det bliver interessant, lærerigt og en givende oplevelse. Jeg har oplevet så meget glæde gennem mine 4,5 år i Danmark. Alt fra at cykle til hjemmebesøg på Christiania til at blive inviteret i kirke til en dåb af en voksen.

Vil du anbefale andre at arbejde med Dedicare?

Helt klart. Det gør det nemmere at have kontakt til en stabilt rekrutteringsvirksomhed, når man vil afprøve at arbejde i et andet land.