Dedicare har underskrevet købsaftale vedrørende KonZenta

Dedicare har underskrevet en købsaftale vedrørende den tidligere annoncerede erhvervelse af den danske bemandingsvirksomhed KonZenta Aps (CVR 36 42 03 40). KonZenta er leverandør af personale til den skandinaviske sundhedssektor med fokus på specialist- og overlæger.

Tiltrædelsen sker som planlagt den 1. april og KonZenta konsolideres i Dedicare koncernen fra 2. kvartal 2020. Købet forventes at bidrage positivt til driftsresultatet for koncernen.

”En overtagelse af KonZentas aktiviteter er helt i tråd med Dedicares vækststrategi og vi ser at dette vil styrke vores position som Nordens ledende bemandingsvirksomhed indenfor det sundhedsfaglige område. Vores nuværende virksomhed i Danmark, som vi etablerede sidste år, vil blive integreret i KonZenta. Vi er glade for at KonZenta nu er en del af Dedicare koncernen. Virksomheden har oplevet en stærk vækst og er en vigtig del af Dedicares fortsatte udvikling i Danmark” udtaler Krister Widström, koncerndirektør for Dedicare.

”Vi ser frem til at udvikle de danske aktiviteter sammen med Dedicare. Vi er i dag markedsførende for lægebemanding og med Dedicare vil vi være i stand til at videreudvikle og styrke vores markedsposition” udtaler Kasper Madsen, tilgående administrerende direktør for Dedicare Danmark.

Kort om Dedicare
Dedicare er en af Nordens største bemandingsvirksomheder indenfor sundhedsydelser og socialt arbejde med afdelinger i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Dedicare bemander og rekrutterer læger, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger til kunder både indenfor den private og den offentlige sektor. Koncernen har eksisteret siden 1996, er noteret på Nasdaq Stockholm siden maj 2011 og omsætter for cirka 800 mio. SEK med cirka 630 ansatte. Dedicare arbejder kontinuerligt med kompetenceudvikling, hvor miljø og kvalitet er nøgleord. Dedicare er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001: 2015 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001: 2015.

Kort om KonZenta
KonZenta Aps driver i dag virksomhed indenfor lægebemanding på det danske og det svenske marked. Virksomheden har eksisteret siden 2014 og forventes at omsætte for 120 mio. SEK for det forskudte regnskabsår 2019/20. KonZenta har haft en god vækst siden starten. Læs mere om KonZenta på www.konzenta.dk

For yderligere information kontaktes:
Krister Widström, Koncerndirektør, tlf. +46 70 526 79 91
Kasper Madsen, Tilgående VD Danmark, tlf. +45 22 583 891
Johanna Eriksson, CFO, tlf. +46 70 896 40 10

Disse oplysninger er sådanne oplysninger som Dedicare AB (publ) skal offentliggøre i overensstemmelse med EU’s markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne blev gjort tilgængelige for offentliggørelse gennem ovenståendes sekretariat den 5. marts 2020 kl. 13.00 (CEST).