Spring til indhold

Dedicare har utsett ny valberedning

Dedicare har utsett ny valberedning

2012-10-19 Regulatorisk information

I enlighet med beslutet på Dedicares årsstämma 2012 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2013

.

Valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare

Anders Oscarsson, AMF & AMF Fonder

Birger Gezelius, Swedbank Robur fonder

Anders Oscarsson har utsetts till valberedningens ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober kl. 14.00 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

Bilagor