Spring til indhold

Dedicare har utsett ny valberedning

Dedicare har utsett ny valberedning

2014-10-24 Icke regulatorisk information

Dedicares valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Dedicares största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett

följande ägarrepresentanter:

  • Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare i Dedicare AB
  • Gunilla Nyström, AMF – Försäkringar och Fonder
  • Håkan Berg, Swedbank Robur fonder

Gunilla Nyström har utsetts till valberedningens ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 kl 16.30 (CET).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Björn Örås, 070 – 526 79 97