Spring til indhold

Dedicare utser Eva Jonbacker som ny CFO

Dedicare utser Eva Jonbacker som ny CFO

2018-10-08 Regulatorisk information

“Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Eva Jonbacker som CFO. Med Evas bakgrund som CFO i ett flertal större koncerner och hennes erfarenhet från flertalet företagsförvärv har hon mycket att bidra med till Dedicares fortsatta utveckling”, säger Dedicares VD och koncernchef Krister Widström i en kommentar.

Eva Jonbacker är idag CFO för Abilia AB och har tidigare haft motsvarande position på bland annat Team Olivia AB och STIM.

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 11.00 (CEST).

Bilagor