Spring til indhold

Dedicare utser Johanna Eriksson som ny CFO

Dedicare utser Johanna Eriksson som ny CFO

2019-07-19 Regulatorisk information

Dedicare har utsett Johanna Eriksson till ny Chief Financial Officer för Dedicarekoncernen samt till medlem i koncernledningen.

Johanna Eriksson är idag CFO för Sopra Steria Sweden AB och har tidigare erfarenhet från bl.a. Deloitte.

”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Johanna Eriksson som CFO. Med Johannas bakgrund har hon erfarenhet från många internationella koncerner vilket kommer bidra mycket till Dedicares fortsatta utveckling”, säger Dedicares VD och koncernchef Krister Widström i en kommentar.

”Dedicare har haft en stabil utveckling under de senaste åren och jag ser fram emot att vara med på den fortsatta resan”, säger Johanna Eriksson.

Johanna Eriksson tillträder tjänsten som CFO 1 september 2019.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 17.00 (CEST).
  

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 08-555 656 07
  

Dedicare i korthet
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011. Dedicare är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag vilket bland annat innebär att vi har kollektivavtal för alla våra anställda.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se 

Org.nr: 556516–1501