Spring til indhold

Dedicares vd Stig Engcrantz avgår

Dedicares vd Stig Engcrantz avgår

2017-09-14 Regulatorisk information

Stig Engcrantz, Dedicare, avgår som VD senast 1 jan 2018.  

Efter 16 år som vd för Dedicare känner jag att det är dags att lämna över till någon annan. Under dessa år har jag ägnat all min kraft åt att leda och utveckla Dedicare till ett börsnoterat bolag med ca 500 anställda och en omsättning på ca 700 mkr, säger Stig Engcrantz

Dedicare har en stark kultur, engagerade medarbetare och en robust finansiell ställning som positionerar bolaget väl för att fortsätta leverera enligt mål och vision. På styrelsens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till Stig för hans stora och värdefulla insats i Dedicare under alla dessa år, säger Björn Örås, styrelsens ordförande.

Dagens kommunikation är enbart relaterad till Stig Engcrantz beslut att lämna Dedicare. Vår befintliga affärsplan och våra finansiella mål kvarstår oförändrade, säger Björn Örås. 

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 09.00 (CEST).

Bilagor