Spring til indhold

Den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster avbryts

Den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster avbryts

2022-07-14 Icke regulatorisk information

Västra Götalandsregionen (VGR), som samordnar den nationella upphandlingen av vårdbemanningstjänster, meddelade idag att de avbryter upphandlingen med följande motivering; ”Upphandlande myndighet avser att avbryta upphandlingen då brister har identifierats i underlaget bland annat i gällande möjligheten att åberopa andra företags kapacitet. Upphandlande myndighet kommer även att se över andra delar av upphandlingsunderlaget.”

Bakgrunden är att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat om en samordnad nationell upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård i Sverige. Anbudsinlämning var den 22 juni 2022. Den 17 juni, fem dagar innan anbudsinlämning, lämnade Dedicare en ansökan om överprövning av den nationella upphandlingen till samtliga tolv förvaltningsdomstolar i Sverige.

Anledningen till vår överprövning var att vi ansåg att upphandlingen stred mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Genom att överpröva upphandlingen i sin helhet ville vi att SKR och regionerna skulle avbryta upphandlingen och göra om den med mer balanserade villkor, säger Eva Brunnberg VD Dedicare Sverige.

Därför välkomnar vi dagens beslut och vi arbetar vidare med alla de befintliga avtal som Dedicare har med regionerna.

Bilagor