Spring til indhold

Förändrat antal aktier och röster i Dedicare AB (publ)

Förändrat antal aktier och röster i Dedicare AB (publ)

2017-04-03 Regulatorisk information

I enlighet med incitamentsprogram 2014/2017 som beslutades av årsstämman 2014 har samtliga optionsinnehavare valt att utnyttja sin rätt att teckna aktier i bolaget.

Till följd av teckningen har antalet aktier ökat med 64 800 aktier av serie B. Efter ökningen uppgår antalet utestående aktier i Dedicare till 9 055 406, varav 2 011 907 aktier av serie A och 7 043 499 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 3 420 607 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Information lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 klockan 08.00 CET.

Bilagor