Spring til indhold

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2013

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2013

2013-04-23 Regulatorisk information

  • Utdelningen blir 1,40 kronor per aktie.
  • Avstämningsdag för utdelning blir den 26 april 2013. Utdelningen sker omkring den 2 maj.
  • Omval av samtliga styrelseledamöter förutom Curt Lönnström som har avböjt omval samt ny val av Dag Sundström.
  • Omval av Deloitte AB som revisorer
  • Att anta förslaget om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april kl. 17.15 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se

Bilagor