Spring til indhold

Rättelse av pressmeddelande från den 16 mars avseende Dedicares förvärv av H&P Search & Interim

Rättelse av pressmeddelande från den 16 mars avseende Dedicares förvärv av H&P Search & Interim

2022-03-29 Regulatorisk information

Rättelsen avser skrivning kring köpeskilling, där felaktigt belopp avseende den kontanta ersättningen angivits i pressmeddelandet ”Dedicare förvärvar rekrytering- och bemanningsföretag inom Life Science”. Korrekt lydelse är att köpeskilling för förvärvet av H&P Search & Interim AB uppgår till 27,6 miljoner kronor, där 19,3 miljoner kronor erläggs i kontanta medel och 8,3 miljoner kronor i form av aktier i Dedicare genom apportemission. En tilläggsköpeskilling har avtalats baserat på H&P Search & Interim AB resultatutveckling under de kommande åren 2022-2024.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 08.00 (CEST).

Bilagor