Aktien

Dedicare introduceredes på Nasdaq Stockholm den 4 maj 2011.

Dedicare-aktien blev noteret på Nasdaq Stockholm i maj under betegnelsen DEDI.
Selskabets største aktionær er Björn Örås. Björn Örås er også bestyrelsesformand i Dedicare. Ingen anden aktionær har en beholdning svarende til en stemme på 10 procent eller mere.