Prospekt

Prospekt för utdelning av Dedicare AB (publ) och notering av Dedicare-aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Prospekt Dedicare

Tilläggsprospekt Dedicare