Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsens ansvar og arbejdsmetoder

Bestyrelsen udpeges årligt af generalforsamlingen med en mandatperiode indtil udgangen af ​​den næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets organisation og ledelse og vurderer løbende koncernens økonomiske situation og evaluerer den operationelle ledelse. Bestyrelsen har for sit arbejde vedtaget en skriftlig forretningsorden, der blandt andet regulerer antallet af bestyrelsesmøder, hvilke emner skal forelægges for bestyrelsen og formanden. Bestyrelsens arbejde er også reguleret af bl.a. gældende regler i den svenske selskabslov og kodeks.

 

Bestyrelsens sammensætning

Her kan du se sammensætningen af bestyrelsen.

Udvalg

Bestyrelsen er ansvarlig for løn- og revisionsspørgsmål. Dedicare har ikke udpeget et særskilt løn- eller revisionsudvalg. I lyset af antallet af bestyrelsesmedlemmer, selskabets størrelse og det forhold, at alle medlemmer er uafhængige i forhold til selskabet og direktionen, anser bestyrelsen det for at være et effektivt arbejde til styring af løn- og revisionsspørgsmål. Spørgsmålet om udnævnelse af udvalg behandles hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituerer sig.