Selskabsledelse

Dedicare AB (publ) er underlagt svensk lovgivning, og vores corporate governance er også baseret på vedtægterne, noteringsaftalen for Nasdaq Stockholm og andre gældende regler, standarder, instruktioner og politikker.

Fra 1. januar 2010 anvender Dedicare den svenske kodeks for selskabsledelse