Madeleine Raukas avgår från styrelsen i Dedicare

Madeleine Raukas skall 1 september tillträda som VD i SOS Alarm, därmed uppstår en jävssituation med Dedicare och Madeleine lämnar därmed sitt styrelseuppdrag i Dedicare per den 19 augusti.

Jag vill varmt tacka Madeleine Raukas för hennes värdefulla arbete i styrelsen under de gångna åren, säger styrelseordförande Björn Örås.