Reiselystne Jordmødre søkes til oppdrag ved Fødeavdelinger i Norge

job-image

Freelance Jordmor Søkes til Fødeavdelinger i Hele Norge

Vi søker etter erfarne og engasjerte freelance jordmødre som ønsker å bidra til å sikre trygge og omsorgsfulle fødselsopplevelser for kvinner over hele Norge. Som freelance jordmor vil du ha muligheten til å jobbe på ulike fødeavdelinger rundt omkring i landet, og du vil spille en avgjørende rolle i å støtte og veilede vordende mødre gjennom svangerskap, fødsel og barselperiode. Oppdragene kan variere i både lengde og geografisk område, og med mulighet til å tilpasse arbeidsmengde gjennom året etter egne ønsker og behov. Det er likevel en stor fordel med en viss fleksibilitet da man dette styres etter avdelingers behov.

Hvor
Dedicare har rammeavtaler med alle Helseforetak (HF) i hele Norge. Det gjelder alt fra de store Fødeseksjonene/Kvinneklinikker med opp til 5.000 fødsler pr. år til de mindre kombinasjonsenheter ved de små lokal-sykehus i Distrikts-Norge som både har føde/barsel/GYN pasienter. Jobb på Vestlandet, i Nord-Norge, Sør-Østlandet, Midt-Norge eller i Hovedstaden. 
Primært er det forløsnings-kompetanse Sykehusene etterspør, men det kan også i perioder være observasjonsenheter og barselavdelinger, samt i kommuner som etterspør jordmor til Kommunehelsetjenesten

Varighet
Mange sykehus bestiller jordmor kontinuerlig eller sporadisk gjennom hele året, og noen avdelinger i kun én enkelt-periode. Bestillingene varierer i stor grad, med alt fra enkelt-vakter og opp til flere mnd. Noen av våre ansatte jobber kortere perioder, og andre i lengre vikariater. Her har man en mulighet til å oppleve flere deler av Norge, og erfare hvordan de ulike føde-/barselavdelinger drifter sin avdeling og erfare hvordan de fungerer i praksis. 

Man bestemmer alltid selv om, hvor og når man ønsker å bli presentert. Her har man en tett dialog med egen kontaktperson i Dedicare.

Bolig og reise organiseres og ordnes av arbeidsgiver, så her har man ingen ytterligere utgifter. Det dekkes også kostnader som går på transport til og fra hjemmet og flyplassen/Sykehuset.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert jordmor m/norsk autorisasjon
 • Minst 2 års føde-erfaring som jordmor
 • STAN-sertifisering er ønskelig, men ikke et krav
 • Oppdatert HLR-kurs siste år
 • Beherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftlig
 • Du har en fleksibel og imøtekommende personlighet
 • Være fleksibel med hensyn til arbeidssted og arbeidstid, da stillingen innebærer reising og arbeid på ulike fødeavdelinger.

 

Vi tilbyr

 • Gratis reiser og bolig i arbeidsperioder
 • Gode lønnsbetingelser
 • Overtidstillegg etter 35,5t/uke
 • Feriepenger á 12%
 • Døgnåpen vakttelefon
 • Fleksibilitet i praksis; bestem selv perioden/-ene du ønsker å arbeide
 • Pensjonsopptjening i DNB samt forsikring
 • Personlig oppfølging fra bemanningskonsulent som selv er sykepleier

 

Ta videre kontakt dersom det ønskes mer informasjon og videre dialog.

Oplysninger om jobbet

 • Arbejdsplads

  Trøndelag
 • Sidste ansøgningsdag

  2024-05-15
Ansøg her

Har du spørgsmål til jobbet