Kvindernes Internationale Kampdag 2022

I dag er det Kvindernes Internationale Kampdag!

Vi er stolte af at være en virksomhed, der sætter fokus og tror på kvindelige ledere og medarbejdere på alle niveauer. I efteråret fik Dedicare en flot placering på AllBrights grønne liste over svenske ligestillede børsnoterede selskaber, og vi kæmper fortsat for ligestilling. Alene i Dedicare Danmark har vi 21 ansatte, hvoraf 16 er kvinder!

Vi har spurgt nogle af vores kvindelige leder i Dedicare i både Danmark, Sverige og Norge, hvordan det er at arbejde i Dedicare. Det er blevet til nogle spændende interviews, som kan ses i nedenstående.

Vi ønsker jer alle glædelig Kvindernes Internationale Kampdag til både kvinder og mænd!

Er du interesseret i at arbejde udenlands? Læs mere om Dedicare Norge.

Emma Lundkvist Richkin – Rekrutteringsdirektør og en del af ledelsen i Dedicare Danmark

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Personligt tror jeg ikke på, at der findes et typisk mandligt og kvindeligt lederskab. Dog er lederskab fortsat kønsopdelt, fordi der findes en overrepræsentation af mandlige leder. Netop derfor er den største fordel ved at være kvindelig leder, efter min mening, at få neutraliseret normen af en leder og dennes fysiske attributter. Jeg tror at en arbejdsplads har det godt med at være ligeværdigt, hvor det biologiske køn er en del at tage hensyn til for at opnå ligestilling i sin mangfoldighed, men der findes selvfølgelig også flere parameter at forholde sig til. Jeg tror også at arbejdspladsens repræsentation af forskellige mennesker og deres baggrunde skal have mulighed for at blive set bredt i organisationen – også på lederniveau.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Personligt mener jeg, at lederens vigtigste rolle er at bekræfte og være opmærksom på medarbejdernes udfordringer og styrker samt de kompetencer, der findes i gruppen. På den måde er det muligt at matche den rigtige medarbejder med de rigtige opgaver og skabe forudsætninger for, at gruppen og den enkelte både kan vokse og udvikle sig. En sådan tilgang fjerner køn fra ligningen og sletter forestillingen om, at ’maskuline kvaliteter’ ville være bedre egnet fra et ledelsesperspektiv. Jeg håber, det kan hjælpe kvinder, der er nysgerrige på en rolle i ledelsen, til at turde tage det næste skridt.

Hvordan kan en organisation arbejde for lige repræsentation af kvindelige ledere?
Jeg tror på viden og bevidsthed er en fordel både i privatlivet og på arbejdspladsen. En god start kan være at have et mål om en lige repræsentation på en arbejdsplads, og et andet er at tale om mangfoldighed i positive vendinger. Jeg synes måden, vi udtrykker os på, er vigtig, ikke mindst på arbejdspladsen.

 

Jenny Pizzignacco – HR-chef i Dedicare

Hvordan kan en organisation fremme kvindelig ledelse, og hvad vil det sige at være en ligeværdig virksomhed?

– For mig betyder en ligeværdig organisation, at alle medarbejdere har samme muligheder for personlig udvikling og karriereudvikling, uanset køn. At der er en kultur i organisationen, hvor medmenneskelighed og respekt for hinanden er dominerende.

For at understøtte kvindelig ledelse på organisationsniveau er det vigtigt at sikre, at der er kvindelige rollemodeller i ledende stillinger. At der er processer for udvikling og samtaler om karriere med klare kriterier for alle medarbejdere.

Hos os hos Dedicare støtter vi alle ledere gennem en fælles lederuddannelse og også gennem individuel coaching, når der er behov for det. Vi følger også vores politik mod chikane og diskrimination, som giver os vejledning i rekruttering, udvikling og forfremmelse. Det betyder blandt andet, at vi arbejder for en ligelig kønsfordeling på alle niveauer og en fair lønstruktur.

 

Lena Anderberg – Affärsområdeschef på Doctor Sverige, Dedicare Sverige

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Jeg tror, ​​vi kvindelige ledere generelt er mere lydhøre og har nemmere ved at opbygge relationer. Vi kan fornemme situationen på en anden måde og se dynamikken i en gruppe. Det er vigtigt.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Til andre kvinder, der er nysgerrige på en lederrolle, siger jeg bare; tag for dig! Der er stadig et gammelt billede af, at kun mænd kan eller bør blive ledere. Vi kvinder er generelt meget dårlige til at fremhæve og prale af vores egne styrker end mænd. Øv dig i at fortælle om dine styrker, præstationer og succeser. Det er ikke grimt at prale.

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
På det organisatoriske plan er det vigtigt, at der er et klart fokus på ligeværdig ledelse. Se bare på Dedicare, hvor vi er næsten halvt kvinder og halvt mænd i koncernledelsen.

 

Kristin Reinaas Ingstad, Nurse Teamleder sykehus, Dedicare Norge

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Der er ingen forskel på at være kvindelig eller mandlig leder i Dedicare, her er vi lige.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Det udfordrer mig som person i hverdagen at dele kompetencer med andre og giver muligheder for udvikling. At opbygge et godt team, der producerer og leverer meget høj kvalitet. Det at være tro mod organisationens mål og strategi fremadrettet.

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
Giv samme muligheder og ligestille alle ledere i organisationen.

En kort hyldest til en kvinde i dit team
Jeg vil gerne fremhæve Berit Tromsdal, direktør i Nurse, som i over 20 år har arbejdet med at sætte fokus på ligestilling i organisationen/gruppen.

 

Lene Langås, Nurse teamleder/sykepleier, Dedicare Norge

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Jeg har aldrig tænkt på mig selv som en kvindelig leder, kun som en leder. Jeg synes generelt, at det er vigtigt i en ledergruppe at have ledere med forskellig baggrund, både køn, alder og erfaring. Jeg vil gerne ansættes som leder, fordi jeg er den bedste, ikke fordi jeg er kvinde og vil udfylde en kvote.

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
Hvis en virksomhed skal have de bedste ledere, kan de ikke rekruttere fra 50 % af befolkningen. Mangfoldighed er vigtig, både i alder, baggrund, erfaring og køn. Så kan sager afklares fra flere sider og træffes bedre afgørelser. Hvis ledergruppen er for ens, kan der være en tendens til lige tænkning og mindre fremskridt og innovation.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Feedback generelt på at være leder. At være leder er en spændende hverdag. Man skal turde tage chancer og have tro på sine egne kompetencer. Man skal turde lave fejl, man lærer af fejl. Husk at lede og præstere gennem andre. Man skal lære at give afkald på kontrollen. Medarbejdere skal have lov til at prøve og fejle for at mestre.

En kort hyldest til en kvinde i dit team
Berit Tromsdal som har siddet i lederrollen i Dedicare i mange år. Har bevidste holdninger omkring kvinder i lederrollen.

 

Marianne Halten – Direktør Doctor, Dedicare Norge

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Den stereotype opfattelse af kvindelige ledere er ofte, at de praktiserer en mere tillidsbaseret og relationsorienteret ledelse. Mænd kan sagtens forbindes med en mere autoritær og ordensbaseret ledelse. Jeg tror, ​​at hverken mænd eller kvinder nyder godt af, at stereotype opfattelser baseret på køn fastholdes i ledelsen og andre steder i arbejdslivet. Der er brug for generøse ledere, der faciliterer mangfoldighed, uanset køn, alder, kulturel baggrund mv. Fokus bør være på den enkeltes ressourcer og styrker, og hvilke handlinger der bringer organisationen videre.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Dine medarbejdere er din vigtigste ressource, lad dem ikke glemme det.

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
En ligeværdig virksomhed handler ikke kun om antallet af kvinder og mænd, det handler også om at skabe en rummelig og positiv virksomhedskultur. Ved at fremme mangfoldighed og videndeling blandt medarbejderne vil virksomheden stræbe efter udvikling og vækst. En jævn fordeling af mandlige og kvindelige ledere vil formentlig give et bedre arbejdsklima og trivsel. På sigt har vi forhåbentlig en kultur i samfundet, hvor spørgsmålet om køn og ledelse ikke engang er relevant. Her må jeg lige tilføje, at der i Dedicare er en jævn fordeling mellem kønnene, med en lille overvægt af kvindelige ledere.

En kort hyldest til en kvinde i dit team
Der er uden tvivl mange dygtige damer på Doctor Afdelingen, som fortjener en hyldest. I denne anledning vil jeg fremhæve Siri Anette Nilsen, som imponerer hver eneste dag! Hendes engagement tager Dedicare Doctor til nye højder. Hun opnår resultater, som ingen af ​​os troede var muligt. Derudover sørger hun for, at alle har det godt, er gavmilde og deler ud af deres viden. Hun er altid på tilbudssiden, når nogen har brug for en hjælpende hånd. Tough, sjov og en der er dejlig at være i nærheden af, der giver liv og latter i vores gruppe. Hun er bestemt et forbillede, og vi er enormt stolte over, at hun er en af ​​os.

 

Mona Dahl-Solheim, Teamleader Doctor, Dedicare Norge

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Det er ikke sikkert, at jeg som kvinde har nogen direkte fordele ved at være kvindelig leder. Man kan forestille sig, at vi kvinder har andre måder at kommunikere på, end hvad en mand har, og at det nogle gange kan være en fordel.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Jeg mener, at der er flere egenskaber, en leder skal have for at udfylde en lederrolle, som ikke har direkte med køn at gøre. Mit råd er, at en kvinde skal “vove at sige sine meninger og synspunkter” og ikke lade “frygten” for at blive overset, fordi du er kvinde, påvirke dig. Er du fagligt dygtig og har gode lederegenskaber, er det lige meget, om du er mand eller kvinde.

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
Lad kvinder og mænd være lige i forhold til at ansætte ledere. Hav en ledelsesfilosofi om, at mangfoldighed af blandt andet kvinder og mænd er godt for organisationen på flere måder. Et ledelsesteam bestående af både kvinder og mænd vil have flere og andre perspektiver, end hvis ledergruppen kun bestod af mænd.

En kort hyldest til en kvinde i dit team
Jeg er så heldig at have to kvinder på mit hold. Jeg vil gerne fremhæve Christina og Jorunn, fordi de begge er gode til at give konstruktiv feedback, både på hvad der kan gøres anderledes, men også på positive begivenheder, der bidrager til anerkendelse i teamet. Med deres nysgerrighed og kreativitet bidrager de til innovation samt skaber nye muligheder for vores team!

 

Ida Rindal, Teamleader Life Science, Dedicare Norge

Hvilke fordele ser du som at være kvindelig leder?
Jeg bryder mig dybest set ikke om skelnen mellem mandlige og kvindelige ledere, jeg mener, at ledelse er en profession, der ikke handler om baggrund, køn eller etnicitet.

Har du nogle indsigter du vil dele med andre kvinder som er nysgerrig på en lederrolle?
Jeg tror, ​​at vi som kvinder i mange tilfælde automatisk bliver tildelt bestemte egenskaber på baggrund af de klassiske kønsroller. Vi bør være opmærksomme på dette, da det kan føre til fordomme i både negativ og positiv forstand. Udover det vil jeg sige, at det bare er med at springe ud i det, så længe man glad for mennesker og trives med ansvar. Hav tro på dig selv, tag initiativ, vær nysgerrig og interesseret!

Hvordan kan en organisation støtte kvindeligt lederskab?
For det første er det vigtigt, at alle ledere ser deres ansatte og medarbejdere, og at der er mulighed for,  ledere kan udveksle erfaringer og videreudvikle sig. Ydermere mener jeg, at ambitioner og karriere bør være en naturlig del af medarbejdersamtalerne.

Fortæl om en sag du brænder for
Jeg er meget stolt af iCare, det at vi som organisation kan bidrage til at unødvendigt blinde får synet tilbage og får mulighed for at leve et normalt liv, det er jeg både stolt og glad. Ellers vil jeg slå et slag for ærlighed på arbejdspladsen. Det vil sige, at vi tør være ærlige over for hinanden, på en konstruktiv måde. Aktuelle problemstillinger og udfordringer skal ”lægges på bordet og frem i lyset”. Dæmpet snak på gangene er ikke godt for hverken arbejdsmiljøet eller den enkeltes integritet.